Udruženje obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga

Nalazite se na: Početna » O udruženju » Predsjednik
Ponedjeljak, 20 Veljača 2012 08:33

Predsjednik

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje, a odgovoran je za zakonitost njegovog rada.

Predsjednik Udruženja:

1.                     predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

2.                     usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada unutar Udruženja,

3.                     brine se da rad tijela Udruženja bude u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Udruženja, zakonom i interesima        članova Udruženja,

4.                     surađuje sa tijelima jedinica lokalne samouprave, udruženjima obrtnika i drugim  tijelima i institucijama,

5.                     raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna Udruženja i naredbodavac je za njegovo izvršenje,

6.                     predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Udruženja,

7.                     odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Udruženja,

8.                     dužan je osigurati provedbu odluka tijela HOK-a, POK-a i Udruženja,

9.                     obavlja i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Predsjednik Udruženja može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Predsjednik Udruženja ne može biti član Upravnog ni Nadzornog odbora Udruženja.

 

Predsjednik Udruženja: Josip Dedić

josip-dedic

Diplomirani inžinjer strojarstva. Vlasnik obrta za poslovno savjetovanje DEKON (dizajniranje, poslovnih sustava, konzalting usluge za kvalitetu, okoliš, sigurnost i hranu prema normama ISO 9001, ISO 14001, OHSAS i HACCP.

Radno iskustvo:

2004.-2006. – KOMUNALAC d.o.o. Opatija – direktor

2001.-2004. – CONSULTOR d.o.o. Rijeka – poslovni savjetnik

1999.-2001. – TORPEDO MOTORI d.o.o. – direktor

1991.-1999. – TORPEDO d.d. – direktor proizvodnje

1985.-1991. – TORPEDO d.d. – direktor proizvodnje alata

1984.-1985. – TORPEDO d.d. – rukovodioc proizvodnje specijalne opreme

1981.-1984. – TORPEDO d.d. – tehnolog/projektant

Iskustva i praksa: Predsjednik udruženja obrtnika Liburnije, Dopredsjednik Obrtničke Komore PGŽ, Dopredsjednik odbora za gospodarstvo HOK-a, HGK Rijeka grupacija konzultanata za gospodarstvo, CROMA udruženje direktora, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Član sektorskog vijeća za strukovno obrazovanje pri ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Predsjednik nadzornog odbora razvojne tvrtke OPATIJA 21, Zamjenik predsjednika upravnog vijeća u Domu za starije i nemoćne Volosko, Predsjednik nadzornog odbora EKO PLUS-a

Pronađite u istoj kategoriji: « Tajnik Skupština »

Baza obrtnika

Pretraživanje

Arhiva Novosti