Udruženje obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga

Nalazite se na: Početna » O udruženju » Skupština
Ponedjeljak, 20 Veljača 2012 08:34

Skupština

Skupština Udruženja je najviše tijelo upravljanja Udruženjem, a sačinjavaju je predstavnici članova Udruženja.

Skupština ima 19 članova.

U Skupštini mora biti osigurana razmjerna teritorijalna, strukovna i brojčana zastupljenost članova Udruženja.

Izbor predstavnika u Skupštinu obavljaju sekcije Udruženja vodeći računa o brojčanoj i strukovnoj zastupljenosti članova.

Sastav i način izbora predstavnika u Skupštini uređuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora.

Izbori se raspisuju najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine.

U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela Udruženja moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata skupštine područne obrtničke komore.

 

Skupština donosi:

-          Statut,

-          Program rada,

-          Odluku o visini doprinosa te načinu i rokovima plaćanja doprinosa,

-          Financijski proračun Udruženja,

-          Odluku o raspisivanju i provođenju izbora,

-          Poslovnik o radu Skupštine,

-          odobrava godišnji izvještaj o radu i godišnji obračun Udruženja,

-          usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava,

-          odlučuje o najznačajnijim pitanjima obrtništva,

-          imenuje i razrješava predsjednika Udruženja,

-          imenuje i razrješava članove Upravnog odbora,

-          imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora,

-          bira i opoziva predstavnike u Skupštinu POK-a,

-          odlučuje o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.

 

Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva i njome predsjedava Predsjednik Udruženja.

Sjednica Skupštine mora se sazvati i na zahtjev:

1.                     Nadzornog odbora,

2.                     Upravnog odbora,

3.                     Najmanje 1/3 članova Skupštine.

Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine pismeno obrazložiti.

 

Skupština može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova, a kada odlučuje o Statutu, o raspisivanju izbora, iznosu za plaćanje doprinosa, financijskom proračunu Udruženja i o ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Udruženja, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje.

Odluke Skupštine i njenih tijela obvezatne su za sve članove Udruženja.

Rad Skupštine uređuje se Poslovnikom.

 

 

Članovi skupštine:  

 

~                     Iz ceh-a uslužnog obrta i intelektualnih usluga:

 

-        Emil Priskić

 

-        Josip Dedić

 

-        David Kurti

 

~                    Iz ceh-a ugostitelja i turističkih djelatnika:

 

-        Igor Stanger

 

-        Goran Ivančić

 

-        Stiven Vunić

 

~                    Iz ceh-a trgovaca:

 

-        Mauricio Počekaj

 

-        Klaudia Stepančić

 

                                    

 

~                    Iz ceh-a proizvodnog obrta

 

-        Robert Stanić

 

-        Marijan Marković

 

-        Mladen Mauša

 

 

 

~                    Iz ceh-a građevinara:

 

-        Nedeljko Dražul

 

-        Željko Vukelić

 

 

 

~                    Iz ceh-a prijevoznika:

 

-        Tomislav Dijan

 

-        Marinko Paragvaj

 

~                    Iz ceh-a ribarstva i poljodjelstva:

 

-        Vjekoslav Galović

 

-        Alma Cvjetković

 

 

 

~                    Iz ceh-a frizera i kozmetičara:

 

-        Diana Milanović

 

-        Diana Gržinić


Pronađite u istoj kategoriji: « Predsjednik Upravni odbor »

Baza obrtnika

Pretraživanje

Arhiva Novosti