Udruženje obrtnika Opatija, Matulji, Lovran, Mošćenička Draga

Nalazite se na: Početna » O udruženju » Upravni odbor
Ponedjeljak, 20 Veljača 2012 08:35

Upravni odborUpravni odbor:

-          provodi odluke i zaključke Skupštine,

-          utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,

-          predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,

-          ustanovljuje i zastupa razvojne interese članova Udruženja s gledišta komorskog sustava, gospodarske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,

-          usklađuje međusobne interese sekcija Udruženja,

-          donosi opće akte potrebne za rad Udruženja,

-          predlaže rebalans financijskog proračuna Udruženja,

-          imenuje i razrješava tajnika Udruženja na prijedlog Predsjednika Udruženja,

-          odlučuje o prigovorima na pojedine akte Udruženja,

-          imenuje i razrješava predstavnike Udruženja u druge organizacije i tijela,

-          određuje visinu naknada za usluge Udruženja,

-          odlučuje o kupnji i prodaji nekretnina, te o korištenju pokretnom imovinom Udruženja,

-          odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,

-          osniva radna tijela Udruženja, odbore, komisije, imenuje njihove članove i određuje pobliže njihove zadatke u aktu o osnivanju,

-          daje mišljenja o propisima koja donose nadležna tijela jedinica lokalne samouprave,

-          putem tijela područne obrtničke komore predlaže tijelima Hrvatske obrtničke komore pokretanje inicijative kod nadležnih državnih tijela za donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata,

-          odlučuje o prigovorima zaposlenika Udruženja protiv pojedinačnih odluka s područja radnih odnosa,

-          odlučuje o visini naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove za tijela Udruženja,

-          objavljuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Udruženja,

-          donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,

-          donosi Pravilnik o radu sekcija Udruženja,

-          rješava i ostala pitanja koja prema ovom Statutu nisu u djelokrugu rada drugih tijela Udruženja.

 

Članovi Upravnog odbora


Cvjetkovic-Alma-01

Alma Cvjetković

Vlasnica obrta HELICIKULTURA za poljoprivredu, uzgoj u biljnoj proizvodnji. Pisac prvog priručnika u helicikulturi „Vodič za uzgoj puževa“ . Registrirala vlastitu robnu marku, Hram okusa, prehrambeni proizvodi od puževa. Uvela registar farmi puževa (SF) pri MPRRR, član Grupacije konzultanata za gospodarstvo HGK PGŽ, nosioc Međunarodne nagrade „Lumaca d'oro“ 2003, član Međunarodne burze puževa sa pravom glasa od 1997 g., nosioc znaka „Izvorno hrvatsko“, jedan od osnivača i predsjednik skupštine PTZ „Zeleno i plavo“ – Rijeka, član poljoprivrednog vijeća Centra za brdsko planinsku poljoprivredu PGŽ, član Ceha za poljodjelstvo i slatkovodno ribarstvo HOK-a, predsjednik Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj – Općine Matulji.

zensko Diana Milanović
Drazul-Nediljko-02 Nedeljko Dražul
musko Emil Priskić

 

musko

Robert Stanić

Stranger-Igor-02 Igor Stanger
Pocekaj-Mauricio-01

Mauricio Počekaj

Rođen 21.05.1966 u Rijeci.
Trgovačku školu završio u Rijeci.
Samostalni obrtnik od 1995. godine.
Vlasnik trgovačkog obrta.

musko

Vjekoslav Galović

musko Tomislav Dijan


Pronađite u istoj kategoriji: « Skupština Nadzorni odbor »

Baza obrtnika

Pretraživanje

Arhiva Novosti